För info om återförsäljare kontakta mig direkt.  maila på

hello@northparade.se eller på info@black-garlic.se